مشبک کاری

فرآیندی است، که با ایجاد شیار بر روی سطح لوله باعث بازگشت سیال (آب) به منبع اصلی می شود. این عمل به دو نوع دستی و ماشینی قابل انجام است. مشبک کاری عموماً روی لوله های سایز 8 تا 16 اینچ انجام می گیرد.

رزوه و بوشن

با توجه به اینکه معمولا کارخانجات تولید کننده، لوله ها را جهت اتصال جوشی تولید می کنند، در مواقعی که نیاز به استفاده از قطعه اتصال (بوشن) وجود داشته باشد، دو سر لوله ها را رزوه می نمایند که در دو نوع دنده ریز و دنده درشت انجام می گیرد.

فلنچ کاری

فلنچ کاری به دو روش جوشی و رزوه، جهت اتصال و استحکام بیشتر خطوط لوله انجام می شود.

کارشناسان ما به شما در یک انتخاب صحیح کمک می کنند.

مشاور صادرات و واردات

33500 031

داخلی 222

مشاور فنی

33500 031

داخلی 111