لوله اسپیرال

روش فرم دهی
تولید لوله به روش اسپیرال یکی دیگر از روش های استاندارد تولید لوله در جهان است. در این روش، ورق با گذشتن از یک سری غلتک ها با درزی حلزونی ( اسپیرال ) به شکل لوله در خواهد آمد. برخلاف لوله درز مستقیم که قطر لوله بستگی به پهنای ورق دارد، در این روش قطر لوله با تغییر زاویه تغذیه اولیه ورق تغییر خواهد نمود . با تغییر زاویه تغذیه، لوله با قطرهای مختلف تولید می شود، در حالی که در روش درز مستقیم باید کل قالب های خط تولید تعویض شوند. از این رو در روش اسپیرال، لوله با قطرهای مختلف را می توان با هزینه کمتری نسبت به درز مستقیم تولید کرد. لوله های اسپیرال به دو روش یک مرحله ای ودو مرحله ای تولید می شوند.

لولۀ اسپیرال یک مرحله ای
این روش یکی از متداول ترین روش های تولید لوله در جهان و شکل اولیه تولید لوله اسپیرال است. مراحل تولید در این روش عبارتند از:آماده سازی ورق، شکل دهی ورق و جوشکاری زیرپودری داخل و خارج. در مرحله آماده سازی ورق، سر ورق ها به یکدیگر جوش داده می شوند و لبه ورق پخ زده شده و صاف می شود. اگر عملیات شکل دهی را کامل انجام دهند باید لبه ورق پیش خم شود تا از ایجاد برآمدگی های غیر قابل پرس جلوگیری شود. برای جوشکاری درز اسپیرال، ابتدا درز داخلی در موقعیت ساعت 6 توسط دستگاه جوش زیرپودری جوش داده خواهد شد . پاس خارجی نیز در موقعیت ساعت 12 جوش داده خواهد شد . تنظیم مشعل جوشکاری به صورت اتوماتیک انجام می گیرد. پس از جوشکاری درز، لوله برش خورده و به مراحل بعدی منتقل خواهد شد. سرعت تولید در این روش بر اساس سرعت جوشکاری زیرپودری تعیین می شود. سرعت جوشکاری زیرپودری در حدود1 الی 2.5متر بر دقیقه است، گاهی تا 3 متر بر دقیقه هم می رسد. از آنجا که سرعت جوشکاری زیرپودری محدود است، سرعت تولید در این روش کند است.

لوله اسپیرال دو مرحله ای
تولید لوله اسپیرال دو مرحله ای مانند روش یک مرحله ای است، با این تفاوت که در این روش در حین شکل دهی ورق، درز بوسیله GMAW جوشکاری می شود. این جوش پاس ریشه را تشکیل می دهد. در مراحل بعدی، درز از داخل و خارج با دستگاه جوش زیرپودری پر می شود. این فرایند چهار مرحله اساسی دارد: 1-آماده سازی ورق 2-شکل دهی ورق 3-جوش با GMAW و 4-جوش زیرپودری داخلی وخارجی. در روش دو مرحله ای علاوه بر راندمان تولید بالا ( به دلیل شکل دهی سریع) ، یک مزیت تکنیکی به لحاظ جدا بودن مرحله شکل دهی و جوش نهایی از یکدیگر وجود دارد. در ایستگاه شکل دهی در حین شکل دهی پای ریشه با روش GMAW جوش داده می شود. سرعت این دستگاه با سیستم گاز محافظ گاز کربنیک در حدود 12 متر بر دقیقه است. این جوش در موقعیت ساعت 6 ایجاد می شود.

استانداردهای تولید لوله اسپیرال

  • AWWA C-200
  • ASTM A53
  • ASTM A139
کارشناسان ما به شما در یک انتخاب صحیح کمک می کنند.


مشاور صادرات و واردات

33500 031

داخلی 222

مشاور فنی

33500 031

داخلی 111