پوشش خارجی لوله

سالیانه هزینه های هنگفتی درسراسر جهان صرف نگهداری سازه های فلزی و محافظت آنها در برابر خوردگی می شود یکی از این موارد خطوط انتقال نفت، گاز و آب است. مطمئن ترین و ارزانترین راه محافظت از لوله، جلوگیری از نفوذ عوامل خورنده مانند رطوبت، اکسیژن و سایر عوامل خورنده است و این کار بوسیله اعمال پوشش غیرقابل نفوذ در مقابل این عوامل قابل انجام است.

اهمیت پوشش خارجی لوله

فرآیند پوشش لوله برآیند انجام فعالیت های آماده سازی اولیه، زیرسازی، کنترل شرایط لوله قبل از عایق کاری (از قبیل دما، زبری، میزان تمیزی، میزان آلودگی های نمکی سطحی و …) و در نهایت عایقکاری لوله میباشد. انجام سیستم پوشش مناسب با توجه به شرایط محل اجرا پروژه های خط لوله خود فرآیند پیچیده ایست که در این میان نوع بافت زمین منطقه و شرایط سیال داخل لوله از عوامل مهم تعیین کننده نوع پوشش می باشد.

انواع پوشش خارجی:
1. بیتومن انامل (لفاف پیچی گرم سه لایه پایه نفتی)
2. بیتوسیل (لفاف پیچی گرم پایه زغال سنگی)
3. اپوکسی مایع
4. سیمانی

کارشناسان ما به شما در انتخاب صحیح کمک می کنند.

مشاور صادرات و واردات

33500 031

داخلی 222

مشاور فنی

33500 031

داخلی 111