پوشش داخلی لوله

حفاظت از خوردگی تنها مختص سطح خارجی لوله نمی باشد؛ در مواردی که سیال داخل لوله خورنده بوده و یا حاوی اجسام معلق باشد می تواند موجب بروز خوردگی در داخل لوله شود. بنابراین حفاظت از سطح داخلی لوله نیز اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

اهمیت پوشش داخلی

همچنین برای لوله های دارای پوشش داخل، تعداد دفعات پیگ رانی بسیار كمتر از دفعات مورد نیاز برای خطوط لوله بدون پوشش است. حركت پیگ بر روی سطح داخلی لوله های دارای پوشش داخل بسیار راحت تر از لوله های فولادی بدون پوشش انجام می شود و در نتیجه عمل پیگ رانی در داخل خطوط لوله خیلی سریعتر انجام می پذیرد. این عامل به تنهایی می تواند هزینه اعمال پوشش داخل را جبران كند. تجربه نشان داده است كه استفاده از پوشش داخل می تواند هزینه های نگهداری شیر ها را به نحو قابل ملاحظه ای كاهش دهد. هزینه‌های حفاری و تعویض مجدد و نوسازی روکش خیابان ها، همگی هزینه‌های فرسایش و پوسیدگی لوله ‌های زیر زمینی است این هزینه ها خیلی بیشتر از هزینه اعمال پوشش داخل هستند. فاكتور حفاظتی/ایمنی كه پوشش داخل برای لوله‌ها ایجاد می كند، به سادگی قابل كمی سازی نیست و بهتر است از این نظر، به پوشش داخل به عنوان یك سیاست بیمه ای نگاه شود.

انواع پوشش داخلی
1. اپوکسی مایع جهت تسهیل جریان سیال مطابق استاندارد AWWA C-210
2. اپوکسی مایع بهداشتی جهت خط انتقال آب آشامیدنی
3. اپوکسی ضد الکتریسیته ساکن
4. پوشش داخلی ملات سیمانی
5.پوشش FBE (Fusion Bonded Epoxy)FBE

کارشناسان ما به شما در یک انتخاب صحیح کمک می کنند.

مشاور صادرات و واردات

33500 031

داخلی 222

مشاور فنی

33500 031

داخلی 111